การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ TMT อย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) อย่างเป็นทางการ

1. เข้าไปทำการสมัครสมาชิกใหม่ที่ TMT Connect และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดและกรอกเอกสาร ใบสมัคร
**กรณีบริษัทยา โปรดแนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
– สําเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.2) หรือ ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (น.ย.2)

3.คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่ออัพโหลด เอกสาร ใบสมัคร (หากมีสำเนาเอกสารตามข้อ 2 ให้ทำเป็นไฟล์ pdf เดียวกันกับเอกสารใบสมัครและอัพโหลดเข้ามาเป็น 1 ไฟล์)

4. กรอกรายละเอียดผู้สมัครบนหน้าเว็บ TMT Connect ให้ตรงกับเอกสารการรับสมัคร และคลิกปุ่ม บันทึก หมายเหตุ: ในการสมัครสมาชิกควรใช้ E-mail ของหน่วยงานในการสมัคร เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูล

**สมสท.ขอไม่รับพิจารณาการรับสมัครสมาชิก หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน** กรณีหน่วยงานหรือบริษัทขอแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้สมัครดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือแจ้งการยกเลิกเป็นสมาชิกและส่งหนังสือแจ้งทางอีเมล์ tmt@this.or.th