ขั้นตอนการขอเพิ่มข้อมูลใน TMT

1. ตรวจสอบรายการยาที่ต้องการว่ามีรหัสแล้วหรือไม่ จาก TMT Release File version ล่าสุด
2. หากไม่พบรายการยาที่ต้องการให้ ขอเพิ่มผ่าน TMT Connect (หากท่านยังไม่สมัครสมาชิกให้สมัครสมาชิกใหม่ตาม การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ TMT อย่างเป็นทางการ TMT Connect ก่อน)
3. ถ่ายภาพรูปภาพผลิตภัณฑ์ตาม ข้อกำหนดรูปภาพ TMT
4. กรอกแบบฟอร์มและส่งรูปภาพทั้งหมดใน TMT Connect เท่านั้น (ผู้ขอรหัสสามารถใช้ตารางเซนติเมตรของหน่วยงานตนเองได้ หรือ ดาวน์โหลด ตารางมิลลิเมตร ที่นี่)
คำแนะนำ : เมื่อปริ้นท์ให้เลือกขนาดกระดาษแบบ actual size

***เพื่อความรวดเร็วในการขอรหัสยา TMT บริษัทยาจำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยผลิตภัณฑ์จริง เห็นตัวหนังสือชัดเจน ไม่เอียงรูปและถ่ายภาพตามข้อกำหนดรูปภาพ TMT ของสมสท.เท่านั้น หากภาพถ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ทางคณะทำงานขอไม่พิจารณาการออกรหัสยา TMT ให้ผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว***

สำหรับบริษัทยาที่ต้องการขอรหัสยาบริษัท

*สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้งานโปรแกรม TMT Connect สำหรับบริษัท หรือ คลิปวิดีโอเผยแพ่รด้านล่าง

สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการขอรหัสยาโรงพยาบาล

**สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้งานโปรแกรม TMT Connect สำหรับโรงพยาบาล