บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด

TTMT Release Download

เวอร์ชั่นล่าสุด 1 เมษายน 2022

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

มีทั้งรูปแบบเว็บและไฟล์ PDF

กำหนดการเผยแพร่

ลิงก์สำคัญ

โปรแกรมบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานสำหรับยาแผนไทย

เนื้อหาสำคัญ