บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20220620
ชื่อไฟล์ : TMTRF20220620.zip
SHA-256 : 40FE7B7B3D808577CB2B139832F1BC5D3D06DF49D17F413F4E61EF6C3BCF8150
รายละเอียด : บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-20

ดาวน์โหลดไฟล์

TMT Release Download

เวอร์ชั่นล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20220221
21 กุมภาพันธ์ 2022
TMTRF20220207
7 กุมภาพันธ์ 2022
1 2 11