บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

Thai Medicines Terminology

ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด

TMT Release Download

เวอร์ชั่นล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

รายละเอียดการใช้งานและโครงสร้างข้อมูล

กำหนดการเผยแพร่

ลิงก์สำคัญ

โปรแกรมบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานสำหรับยาแผนไทย

เนื้อหาสำคัญ

Knowledge post link