บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด

TMLT Release Download

เวอร์ชั่นล่าสุด 1 มิถุนายน 2022

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

มีทั้งรูปแบบเว็บและไฟล์ PDF

กำหนดการเผยแพร่

ลิงก์สำคัญ

ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการฯ

โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ

การพัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

เนื้อหาสำคัญ

ไฟล์ตัวอย่าง

รูปแบบการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม TMLT Mapping

คู่มือการใช้งาน

โปรแกรม TMLT Mapping