ระบบมาตรฐานศัพท์ทางการแพทย์สากล

Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms

ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด

SNOMED-CT Release Download

เวอร์ชั่นล่าสุด 31 พฤษภาคม 2022

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

มีทั้งรูปแบบเว็บและไฟล์ PDF

กำหนดการเผยแพร่

เนื้อหาสำคัญ